pondelok 22. júla 2013

Poviedka Istroconu 2013

Poviedka Istroconu (ktorú si občas familiárne skracujeme na PIC) je literárna súťaž, ktorú od roku 2007 usporiadava medzinárodný festival scifi, fantasy, hororu a spoločenských hier IstroCON. Tento rok je prvý krát spoluorganizátorom moje vydavateľstvo Rogerbooks. Prinášame vám vyhlásenie súťaže, v ktorom nájdete aj linky na registračný formulár a na prihlášku.


Organizátori medzinárodného festivalu Istrocon a vydavateľstvo Martin Králik – Rogerbooks vyhlasujú literárnu súťaž Poviedka Istroconu 2013. Rovnako ako minulý rok, autori majú možnosť zapojiť sa do súťaže vo voľnej kategórii (píšte o všetkom, čo vám napadne, ale poviedka musí obsahovať prvok fantastického ozvláštnenia), a v dvoch tematických:

1.) vesmírna loď,
2.) ihla.
Témy nie sú žánrovo obmedzené. Poviedky o vesmírnych lodiach alebo o ihlách teda môžu spadať podľa vášho výberu do oblasti sci-fi, fantasy alebo hororu. Témy budú hodnotené každá osobitne. Ak sa v niektorej poviedke vyskytne výrazný motív ihiel i vesmírnych lodí, zaradí sa do tej kategórie, ktorú autor označil vo formulári. Ak autor prihlási do tematickej kategórie poviedku, v ktorej príslušná téma nezohráva významnú úlohu v deji, porota ju preradí do voľnej kategórie.
Vesmírne lode ocenia najmä priaznivci tvrdej sci-fi a space-opery. No ani autori fantasy by sa nemali zľaknúť hviezdnych diaľok. Ak vesmírnym cestovateľom okorenia život trochou mágie, porotcovia si ich poviedky iste dobre zapamätajú.
Ihly pôsobia oveľa všestrannejšie. Ich uchom prechádzajú ťavy, na hrotoch zasa tancujú zástupy anjelov. Ľudia tieto nástroje už od úsvitu civilizácie nechávajú rozprávať rozmanité príbehy, či už ich používa krajčír, grafik, opravár gramofónov, zdravotná sestra, chirurg alebo alternatívny liečiteľ – prípadne kúzelník, ktorý má v druhej ruke handrovú bábiku. Ihly sa nájdu aj medzi rybami, rastlinami a geologickými útvarmi. Ihly bodajú do mäsa i do oblohy, no dokážu aj spojiť veci rozdelené. Často sú mocnejšie ako meče. Budú výzvou pre vaše perá?

Oficiálnosti:
Súťaž je anonymná. Zúčastniť sa môže každý, kto sa zaregistruje na stránke Istroconu a zašle minimálne jeden príspevok spĺňajúci podmienky účasti:
  • poviedka v slovenčine alebo v češtine, doteraz nepublikovaná;
  • do vyhlásenia výsledkov nesmie byť text poslaný do inej súťaže;
  • rozsah maximálne 15 normostrán (27 000 znakov vrátane medzier);
  • počet súťažných príspevkov od jedného autora je neobmedzený;
  • uzávierka je 1. 8. 2013 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky);
  • o osude príspevkov doručených po uzávierke sa administrátor dohodne s autorom;
  • organizátori si vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu a v elektronických publikáciách vydavateľstva Martin Králik – Rogerbooks.

Pokyny:
Dobré rady:
Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa nepodpisujte, vaše meno a kontaktnú adresu uvediete v registračnom formulári. Pre istotu uveďte vaše meno aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.
Nezabudnite vo formulári uviesť kategóriu, v ktorej chcete súťažiť (voľná / téma vesmírna loď / téma ihla)
Poviedky vytlačte čitateľným fontom (preferujeme CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt.
Nenechávajte si poslanie príspevkov na poslednú chvíľu.

Veľa chuti do písania želá porota (Miloš Ferko, Martin Králik, Dáška Mehešová, Bohumil „Hromovlad“ Stožický a Zuska Stožická).


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára