pondelok 13. apríla 2015

Poviedka Istroconu čaká na vaše vírusy, urban fantasy a inú fantastikuTexty na témy „vírus“, „urban fantasy“ či do voľnej kategórie, môžete  do súťaže Poviedka Istroconu posielať do konca apríla. Poviedky, ktoré sa cez porotu prvého kola dostanú do finále, bude posudzovať porota v zložení Martin Fajkus (šéfredaktor časopisu Pevnost), Alexandra Pavelková (šéfredaktorka portálu fandom.sk), Julie Nováková (redaktorka internetovej stránky časopisu XB-1) a Martin Králik (šéfredaktor elektronického časopisu Jupiter). Podmienky súťaže sú rovnaké ako minulý rok.
 
Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia finálových poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora neobmedzený, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).
Poviedky súťažia v troch kategóriách:
1) téma - “vírus”;
2) subžáner - “urban fantasy”;
3) voľná téma.
Uzávierka súťaže je 30.4.2015 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Koncom mája budú oznámené finálové poviedky, ktoré vyberie porota v zložení Petra Slovájová, Tomáš Dostál, Bohumil Stožický a Miloš Ferko.  Z každej kategórie nad desať príspevkov to budú prvé tri miesta, pri nižšom počte poviedok môže porota rozhodnúť znížiť počet nominovaných v danej kategórii. Začiatkom júna budú finálové poviedky aj s komentármi porotcov zverejnené na serveri fandom.sk a v priebehu tohto mesiaca by mal prebehnúť workshop. Na základe tohto feedbacku by autori mali upraviť poviedky, ktoré budú v júli posunuté do druhého kola. Vyhlásenie výsledkov prebehne na Istrocone 2015.
Víťazná poviedka získa hlavnú cenu 100 eur. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 50 a 20 eur. Redaktori, tvoriaci porotu druhého kola, môžu s autorom dohodnúť uverejnenie poviedky v svojom periodiku, resp. médiu. Kvalitným autorom s dostatočnou zásobou hodnotných textov môže vydavateľstvo Rogerbooks ponúknuť vydanie elektronickej poviedkovej zbierky.
Poviedku zasielate vytlačenú v jednej kópii na adresu OZ AnimeCrew, Mánesovo námestie 6, Bratislava a obálku označiť heslom Poviedka Istroconu 2015. Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať elektronickú verziu poviedky vo formáte rtf, odt alebo doc na adresu poviedka.istroconu@gmail.com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú nájde na tejto adrese. V prihláške autor nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chce poviedka súťažiť (téma / subžáner / voľná ketegória). Ak to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.
Prvé kolo súťaže je anonymné. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.
Organizátori si vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu a v elektronických publikáciách vydavateľstva Martin Králik - ROGERBOOKS.
Novinky ohľadne súťaže budú pravidelne uverejňované aj na jej facebookovej stránke (https://www.facebook.com/PoviedkaIstroconu).


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára