štvrtok 1. októbra 2015

Výsledky súťaže Poviedka Istroconu 2015 a vyhlásenie jej desiateho ročníka

Literárna súťaž Poviedka Istroconu vyhlásila na Istrocone 2015 výsledky svojho deviateho ročníka. Do finále tohto roku postúpili poviedky len z dvoch kategórií, keďže do tretej - urban fantasy – prišiel len jeden text.


Celkové poradie:

1. Ján Gálik - Na potrubí
2. Jana Plauchová - Pravidlá hry
3. – 4. Miro Švercel - In Viro Veritas
Miroslav Repaský - Denník Posledného
5. Josef Blažek a Adela Blažek Hrivnáková - To není moje sestra!

Kategória Vírus

1. Jana Plauchová - Pravidlá hry
2. – 3. Miro Švercel - In Viro Veritas
Miroslav Repaský - Denník Posledného

Voľná kategória
1. Ján Gálik - Na potrubí
2. Josef Blažek a Adela Blažek Hrivnáková - To není moje sestra!
3. – 4. Jozef Harendarčík - Vankúšik
Karol Hajdu - Mlynček na mäso

Víťaznú poviedku uverejní časopis Jupiter každú chvíľu v  čísle 10. Niektoré ďalšie finálové poviedky si budete môcť prečítať elektronicky a ak všetko výjde, dve aj v papierovej forme.

Vyhlásenie súťaže Poviedka Istroconu 2016


Literárna súťaž Poviedka Istroconu budúci rok vstupuje do desiateho ročníka. Prináša pár noviniek, no základné podmienky zostávajú rovnaké.
Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia finálových poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora neobmedzený, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).
Poviedky súťažia v troch kategóriách:
1) téma - “prvý kontakt”;
2) subžáner - “militaristická science fiction”;
3) voľná téma.
Tém sa týka prvá novinka tohto ročníka. Subžáner si odhlasovali fanúšikovia súťaže na jej facebookovej stránke. Súťaž preto vyzerá byť výrazne orientovaná na tvrdú science fiction, no veríme, že na tému “prvý kontakt“ môže prísť aj fantasy poviedka (napr. o vôbec prvom kontakte elfov s trpaslíkmi) či horor (ten prvý kontakt si fakt nemal odpojiť).
Uzávierka súťaže je 15.3.2016 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). V priebehu mája budú oznámené finálové poviedky, ktoré vyberie porota v zložení Janko Iša, Dagmar Mehešová, Bohumil Stožický a Miloš Ferko.  Z každej kategórie nad desať príspevkov to budú prvé tri miesta, pri nižšom počte poviedok môže porota rozhodnúť znížiť počet nominovaných v danej kategórii. Na základe jej pripomienok budú môcť autori poviedky vylepšiť. Začiatkom júna budú takto upravené finálové poviedky zverejnené na serveri fandom.sk a čitatelia ich budú môcť obodovať. Výsledok sa započíta ako jeden hlas do záverečného hodnotenia, ktoré okrem čitateľov vytvorí porota zložená z redaktorov žánrových periodík a médií. Zloženie tejto poroty ohlásia organizátori pri vyhlásení finálových poviedok. Vyhlásenie výsledkov prebehne na Istrocone 2016.
Víťazná poviedka získa hlavnú cenu 100 eur. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 70 a 20 eur. Redaktori, tvoriaci porotu druhého kola, môžu s autorom dohodnúť uverejnenie poviedky v svojom periodiku, resp. médiu. Kvalitným autorom s dostatočnou zásobou hodnotných textov môže vydavateľstvo Rogerbooks ponúknuť vydanie elektronickej poviedkovej zbierky.
Poviedku zasielate vytlačenú v jednej kópii na adresu Martin Králik, Krajná 23, 90042 Dunajská Lužná, poviedku obálku označte “Poviedka Istroconu”. Neposielajte nám ich doporučene, po uzávierke uverejníme na Facebooku zoznam prijatých poviedok a autorov budeme aj mailom informovať.
Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať elektronickú verziu poviedky vo formáte rtf, doc alebo docx na adresu poviedka.istroconu@gmail.com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú nájde na tejto adrese. V prihláške autor nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chce poviedka súťažiť (téma / subžáner / voľná ketegória). Ak to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.
Prvé kolo súťaže je anonymné. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.
Organizátori si vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu a v elektronických publikáciách vydavateľstva Martin Králik - ROGERBOOKS.
Novinky ohľadne súťaže budú pravidelne uverejňované aj na jej facebookovej stránke (https://www.facebook.com/PoviedkaIstroconu).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára