streda 26. februára 2014

Poviedka Istroconu 2014 predlžuje uzávierkuTexty do literárnej súťaže Poviedka Istroconu môžete tento tok posielať do 31. marca. Porota prvého kola z nich vyberie finálové poviedky. Tie prejdú workshopmi a upravené sa dostanú k druhej porote, tvorenej z šéfredaktora  časopisu Pevnost Josef Horký, redaktora časopisu a webu XB-1 Martina Šusta, šéfredaktorky portálu fandom.sk Alexandry Pavelkovej a šéfredaktora časopisu Jupiter Martina Králika. Títo redaktori určia celkové poradie a vyberú výhercu hlavnej ceny 200 eur.

Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia finálových poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora neobmedzený, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier). Poviedky súťažia v kategóriách
“brána”, “cyberpunk” a voľná téma. Novinky ohľadne súťaže budú pravidelne uverejňované aj na jej facebookovej stránke.
Uzávierka súťaže je 31.3.2014. (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Na Slavcone 2014 budú oznámené finálové poviedky. Z každej kategórie nad desať príspevkov to budú prvé tri miesta, pri nižšom počte poviedok môže porota rozhodnúť znížiť počet nominovaných v danej kategórii. Nasledovať bude dvojica workshopov, ktorá pripraví finálové poviedky pre druhé kolo. Vyhlásenie výsledkov prebehne na Istrocone 2014. Víťazná poviedka získa hlavnú cenu 200 eur. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 100, resp. 50 eur. Redaktori, tvoriaci porotu druhého kola, môžu s autorom dohodnúť uverejnenie poviedky v svojom periodiku, resp. médiu. Kvalitným autorom s dostatočnou zásobou hodnotných textov môže vydavateľstvo Rogerbooks ponúknúť vydanie elektronickej poviedkovej zbierky.
Poviedku zasielate vytlačenú v jednej kópii na adresu OZ AnimeCrew, Mánesovo námestie 6, Bratislava a obálku označiť heslom Poviedka Istroconu 2014. Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať elektronickú verziu poviedky vo formáte rtf, odt alebo doc na adresu poviedka.istroconu@gmail.com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú nájde tu. V prihláške autor nesmie zabudnúť uviesť kategóriu, v ktorej chce poviedka súťažiť.
Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky. Organizátori si vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu a v elektronických publikáciách vydavateľstva Martin Králik - ROGERBOOKS.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára