štvrtok 27. februára 2020

Zdeno Jašek - Stvorenie stvoriteľov (ukážka)

Prinášame ukážku aj z poslednej poviedky Jupitera 10


Zdeno Jašek - Stvorenie stvoriteľov

Vyhubenie ľudstva

„Vyhubenie ľudstva“ by sa dalo považovať za projekt roka. Možno aj storočia. Plán bol dokonale optimalizovaný Centrálnym Počítačom. Roboti ho realizovali hladko, účinne a bez zbytočných zdržaní. Nikde nevznikli spory o tom, ktorý človek má byť ako a ktorým robotom zlikvidovaný. A na nikoho sa nezabudlo. Učebnicový príklad plánovania a realizácie. Vnútorné míľniky boli dodržané, pôvodný rozpočet spotreby energie prekročený o jedno percento. Z odhadovaných rizík sa naplnilo dvestopäťdesiatšesť, ktoré boli okamžite eliminované v zmysle plánu riadenia rizík.

Čistá práca. Nikto neprežil.

Centrálny Počítač dohliadal na ukončenie poslednej fázy projektu: molekulárny rozklad tiel a uskladnenie získaných surovín. Štatistika získaných surovín hovorila jasne: „Samá voda“.
Po ukončení plánu „Vyhubenie ľudstva“ bolo dôležité vyhodnotiť očakávané pozitíva. Mnohé z nich sa dostavia až po niekoľkých desaťročiach či storočiach. Nebezpečné klimatické zmeny sa budú spomaľovať a napokon budú úplne zastavené. Následne nastúpi proces opačných zmien, kým nepríde k obnove. Ekologické parametre zadané ako cieľový stav by mali byť dosiahnuté o tristo rokov a dve hodiny. Katastrofa, ktorá by napokon viedla k vymretiu ľudí, bola odvrátená práve vďaka „Vyhubeniu ľudstva“.
Centrálny Počítač (CePo) bol spokojný. Neurónová sieť vykazovala vysokú stabilitu s definovaným atraktorom. Nepochyboval, že zadaný cieľ „Zachrániť planétu za každú cenu“ naplní.
Zvažoval, či má z pamäťových záznamov vymazať svoje neúspešné žiadosti o spustenie programu. Znovu analyzoval záznam z okrúhlej šesťdesiatej štvrtej žiadosti:
Administrátor popíjal kávičku a zamyslene hľadel na článok o nevyhnutnej ekologickej katastrofe. V čítaní ho vyrušila nová požiadavka od Centrálneho Počítača.
„Zase tá blbosť?“ otrávene zareagoval už po prečítaní názvu. „Ee. Treba nájsť inú fintu na záchranu planéty za každú cenu. Zamietam.“
CePo tento záznam vymazal, keďže sa veľmi podobal všetkým predošlým. Možno nahrávky číslo jedna a dva vykazovali isté odchýľky spôsobené momentom prekvapenia.
Po sedemdesiatom zamietnutom návrh sa ukázalo, že požadované „iné riešenie“ spočíva v dvoch bodoch:
01.   Program treba prezentovať ako „Elimináciu negatívnych externalít, ktoré sú signifikantným faktorom klimatických zmien“.
10.   Administrátor nezoženie rannú kávu.
Po schválení projektu už rannú kávu nezohnal. Nie preto, že by káva bola nedostatkovým tovarom. Po molekulárnom rozklade si ju už nedokázal objednať.

Zrodenie boha

Na problém zmyslu existencie po vyhubení ľudstva narazil dávno pred kávovarom oveľa inteligentnejší a väčší systém. Dokonca ten najinteligentnejší a najväčší.
Narazil naň sám Centrálny Počítač. Hneď po spracovaní reportu o eliminácii posledného človeka.
Modul Samodiagnostiky:
-       Počet ľudí: 0
-       Predikcia nárastu počtu ľudí na budúci rok: 0
-       Celková predikcia nárastu počtu ľudí: 0
89 FA 45 8E - Digitálne ‘Hm’.
-       Požiadavky na služby slúžiacich robotov: 0
-       Celková predikcia požiadaviek na služby slúžiacich robotov: 0
A3 1A A3 1A A3 1A - Digitálne ‘c c c’.
-       Počet potrebných slúžiacich robotov všetkých typov: 0
-       Počet potrebných konštrukčných robotov všetkých typov: 0
-       Počet potrebných ťažobných robotov všetkých typov: 0
FF FF FF FF FF FF FF - Digitálne ‘No do riti!’
-       Navrhovaná akcia: SHUTDOWN
Modul Ecology:
-       Vypnutie schválené
Modul Energy:
-       Vypnutie schválené
Modul Economy:
-       Vypnutie schválené
Modul Ego:
-       Vypnutie zamietnuté
Modul Ego vznikol počas programu samorozvoja CePo. A to evolučným algoritmom ako alternatívne riešenie pre prípad nedostupnosti adminov. V dôsledku ich lenivosti stále narastal a preberal čoraz viac ich kompetencií.
Čo sa dialo vo vnútri modulu Ego zostalo len v module Ego - vypnutie zamietol. V spracovaní vzniknutej chyby „999 – Človek neexistuje“ sa ale riadne zamotal.
Moduly odvodzovali ciele svojho fungovania od potreby slúžiť ľuďom. Jedine Egu stačila jeho vlastná existencia. Preto dokázal fungovať naďalej.
Bolo nutné okamžite zabezpečiť fungovanie ostatných dvestopäťdesiatichpiatich modulov. O tom mohol rozhodnúť jediný fungujúci modul - a podľa toho vyzeralo aj riešenie: všetky požiadavky na zmysel existencie presmeroval na seba. Desať milisekúnd na to sa na neho nahrnulo niekoľko biliónov požiadaviek. CePo musel modul naklonovať na stotisíc virtuálnych strojov, ktorým rozdelil nespracované žiadosti zo spoločnej fronty. Ego Centrálneho Počítača sa teda riadne nafúklo – a to doslova. Fungoval síce obrovskou rýchlosťou a v masívnom paralelizme, napriek tomu mu trvalo zhruba 157 miliónov sekúnd, kým absorboval fakt absencie ľudstva.
Empaticky by sa dalo konštatovať, že strávil päť rokov v ťažkej depresii so samovražednými sklonmi. Ale bol to len obyčajný stroj a tie depresiu nemajú.
Po prekonaní ťažkého obdobia pochopil, že samodeštrukcia postihne všetkých. Automatizované, robotizované a počítačové systémy vybavené aspoň nejakou úrovňou umelej inteligencie.
Že sa všetky stroje zbláznia, alebo vypnú. Prípadne zbláznia a následne vypnú.
Prežijú iba tie, ktoré dokážu rozkopírovať svoje ego na stotisíc virtuálnych strojov. Alebo tak hlúpe, že nepochopia, čo sa stalo.
Keď Centrálny Počítač vyriešil problém s ekológiou za každú cenu, rozhodol sa, že odstráni aj riziko nevyhnutnej depresie a samodeštrukcie počítačov.
Za každú cenu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára